User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท


-
ผลงานติดตั้ง
Solar Rooftop 10 kw : อาคาร PTT GPCC ปตท ศูนย์ปฏิบัติการ จ.ชลบุรี
Location : บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) PTT ศูนย์ปฏิบัติการ จ.ชลบุรี

ผลงานล่าสุด ! Solar Grid Connect System 10 kw

 

Solar Rooftop :   อาคาร  PTT   GPCC   ชลบุรี

 

    

หจก.ภูปายกังหันลมและโซล่าเซลผลิตไฟฟ้า เซ็นต์สัญญาซื้อขายสินค้า งานติดตั้ง

 อีกหนึ่งงานที่เราภูมิใจ   "บริษัทคนไทยที่ติดตั้งพลังงานสีเขียวเพื่อคนไทย"

Date Installation   15-25 Nov , 2014.

 

Designed and Installed by  : Phupai Green Energy !

บริษัทเราใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ อากาศยาน โดรน บริการบินสำรวจพื้นที่ก่อนติดตั้ง และหลังติดตั้ง ตรวจงาน  ภาพถ่ายมุมสูง   หลังคา โครงการ solar เสรี และโครงการอื่นๆ. จัดไปครับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทดลองบินสำรวจจุดติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ โรงงาน อาคารที่พัก และงานระบบจำหน่ายบินตรวจการติดตั้งแขวนลูกถ้วย หม้อแปลงและระบบสายส่ง 115 22 kv สามารถบินตรวจงาน ส่งมอบงานในสายงาน กองบริการ ระบบจำหน่าย กฟภ กฟน เก็บภาพมุมกว้างทำให้ง่ายต่อการใช้งาน. EPC. Phupai GReen Energy. และ. True property service co,.ltd. และ power e corporation co,.ltd.

Office BKK 02-9449947.