User :
Pass :




 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท


ผลสำรวจ
ผลงานการดีไซน์ระบบไฮบริด (กังหันลมผลิตไฟฟ้า+โซล่าเซลผลิตไฟฟ้า) บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
Location : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ผลงานการดีไซน์ระบบไฮบริด (กังหันลมผลิตไฟฟ้า+โซล่าเซลผลิตไฟฟ้า)

Date: 1 june 2011

 wind turbine  = 500 w , PV  Solar cell  = 1 panel , on grid inverter 500 w ,

การใช้งาน: ระบบOn Grid ระบบแสงสว่างลานจอดรถ

บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
สำนักงานกรุงเทพ
ชั้น 34 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
1168/103 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120, ประเทศไทย
 

โรงงาน
9 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150, ประเทศไทย