User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท


-
PRODUCT & SERVICE
ลงคลอลัม นิตยสาร หา ทางรอด ด้วยพลังงานทางเลือก all Magazine
Type : ภูปาย ลงนิตยสาร All Magazine !

 เปิดให้บริการมาแล้ว1ปีและได้รับการตอบรับที่ดีโดยในเดือน พค 2554 นี้กองบรรณธิการ ฝ่ายนิตยสาร ออล แมกกาซีน

ปีที่6 ฉบับที่ 1 / พฤษภาคม 2554  All Magazine นิตยสารในเครือ CP เข้ามาสัมภาษณ์ หจก.ภูปายกังหันลมและโซล่าเซลผลิตไฟฟ้าผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งกังหันลมและโซล่าเซลผลิตไฟฟ้า ทั่วประเทศ เกี่ยวเนื้อหาและผลงานติดตั้งและลูกค้าที่ใช้พลังงานทางเลือกนี้ (ในหมวดคลอลัม  "หา ทางรอด ด้วยพลังงานทางเลือหน้าที่ 28 -31 ยังงัยลองหาอ่านได้ที่นิตยสารวางจำหน่ายที่ 7eleven  หรือเข้าชมทาง website : www.all-magazine.com   ทั้งนี้ทางทีมงาน   หจก.ภูปายกังหันลมและโซล่าเซลผลิตไฟฟ้า ต้องขอขอบพระคุณทีมงานกองบรรณธิการนิตยสาร All Magazine นิตยสารในเครือ ซีพี มีวางจำหน่ายทั่วไปที่ร้าน 7 Eleven ทั่วประเทศได้ให้ความไว้วางใจทีมงานได้สัมภาษณ์และได้เผยแพร่การให้บริการและได้ความรู้แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง และยังช่วยลดโลกร้อนและทีมงานจะสนับสนุน นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงานในการ รณรงค์ให้หันมาใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้นต่อไปครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทีมงานฝ่ายบริหารและกรรมการผู้จัดการ

หจก.ภูปายกังหันลมและโซล่าเซลผลิต

www.wind-solarcell.com