User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท


-
NEWS
โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้อนุมัติและผู้ออกแบบอาคารตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535ฯ (

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้อนุมัติและผู้ออกแบบอาคารตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535ฯ (ภาคเหนือ)

 

พฤหัสบดี, 20 มกราคม 2011, 08:00 - 17:00
 
โดย temduangอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริป  
โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้อนุมัติและผู้ออกแบบอาคารตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535ฯพลังงาน พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 สำหรับกลุ่มผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติแบบอาคาร (ภาคเหนือ)

สถานที่ : โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร
การติดต่อ : คุณอนันต์, คุณชนัญชิดา โทร 02-943-8220, 02-943-8232

thanks: www.dede.go.th