User :
Pass :
 Inverter Pure Sine Wave Leonics ทุกรุ่น
3,190.00 บาท


NEWS
วิธีดูแลและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในท้องตลาดจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ

1.
แบบมีจุกเปิดเพื่อเติมน้ำกลั่น(แบตรถมอเตอร์ไซต์และแบตรถยนต์) หรือที่เรียกกันว่า แบตน้ำ
2.
แบบไม่มีที่เติมน้ำกลั่น หรือที่เรียกกันว่า แบตแห้ง ซึ่งจะพบบ่อยในเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินคอมพิวเตอร์(UPS) แต่เดี๋ยวนี้มีตัวใหญ่ขึ้นมาเพื่อใช้กับรถ ATV หรือแม้กระทั่งรถยนต์แล้ว ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แห้งอย่างที่เราเข้าใจ หากแกะฝาปิดที่เป็นแผ่นพลาสติกแผ่นเรียบออก ก็จะเห็นจุ๊ปยางปิดซีลไว้ที่รูช่องเติมน้ำกรด ซึ่งจริงๆแล้วก็คือแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด เช่นเดียวกัน แต่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น หรือเรียกว่า Maintenance Free นั่นเอง) ซึ่งแบตฯประเภทหลังนี้หากชาร์จโดยกระแสไฟมากเกินปกติ จะทำให้แผ่นธาตุตะกั่วร้อนมาก จนทำให้แบตฯ บวมและเสียหายได้

ธรรมชาติของแบตฯตะกั่ว-กรด ทั้งสองประเภททั้งแบบน้ำ(กรด)และแบบแห้ง จะต้องประจุไฟให้เต็มอยู่เสมอ จึงจะยืดอายุการใช้งานได้นานๆ หากปล่อยหรือมีการใช้แบตฯจนหมดประจุบ่อยๆ แล้วนำมาชาร์จ จะทำให้แบตฯ มีอายุการใช้งานที่สั้นลงมาก (เช่นแม่ค้าขายของตามตลาดนัดหรือขายเร่กลางคืน หากใช้ไฟหมดแล้วมาชาร์จ จะทำให้แบตฯเสื่อมเร็ว-ไม่เก็บไฟ หรือบางท่านที่ไม่ค่อยได้ใช้รถยนต์ ทำให้ต้องจอดไว้เป็นเวลานานจนทำให้แบตคายประจุจนหมดนั้น จะเป็นสาเหตุให้แบตเสื่อมเร็วและเปลี่ยนแบตอยู่บ่อยๆ)
และกรณีที่เป็น แบตฯน้ำ นั้น จะต้องดูแลไม่ให้น้ำกรดแห้งเป็นเด็ดขาด เพราะจะทำให้แบตฯเสื่อม-ไม่เก็บไฟ และการชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ(เครื่องชาร์จทั่วไปที่เป็นตู้ใหญ่ๆ)ที่ทำการ ชาร์จด้วยกระแสสูงแล้วไม่มีการตัดไฟอัตโนมัติ ก็จะทำให้แผ่นธาตุตะกั่วร้อน น้ำกรดเดือด และแห้งบ่อยหากไม่ได้ตรวจเช็คบ่อยๆ จึงเป็นสาเหตุของการทำให้แบตเสื่อมเร็ว

ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อท่านได้ใช้เครื่องชาร์จอัตโนมัติ ประเภทที่ชาร์จเต็มแล้วตัด ในส่วนการใช้งานกับโซล่าเซลและกังหันลมก็จะมีตัวคอนโทรลชาร์จเป็นตัวที่ทำหน้าที่ตัดการชาร์จไฟเมื่อแบตฯมีการประจุไฟเต็ม

คำแนะนำ: ขณะทำการชาร์จไม่ควรใช้ไฟจากแบตไปพร้อมๆกัน (เช่นเปิดไฟหน้ารถหรือเปิดเครื่องเสียงที่กินไฟมาก) ควบคู่ไปกับการชาร์จ เพราะจะทำให้วงจรชาร์จเสียหายได้ หากใช้ไฟน้อยๆก็ไม่เป็นไร การทำเช่นนี้จะช่วยในการยืดอายุการใช้งานแบตฯ ออกไปได้นานหลายๆ ปี)
รวมถึงแบตฯแห้งทั้งหลายที่ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จกระแสสูงเกินไปอันจะทำให้แบตฯร้อนและเสื่อมเร็ว(ไม่เก็บไฟ) และทำให้แบตเสียหาย(เปลือกแบตฯพลาสติกบวมผิดรูป)

รวมถึงแบตฯของไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การชาร์จไฟที่กระแสต่ำๆจะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่